Ölprovning - Ölskola med endast vanlig bärs

Underjäst öl kan även benämnas kalljäst öl eller helt enkelt "vanlig hederlig bärs". Till skillnad från varmjäst (överjäst) öl så är kalljäst öl ett modernare sätt att jäsa och lagra.

Resultatet blir ett smakrent och egentligen rätt enkelt öl. Men det är uppskattat världen över. När tekniken väl blev spridd från mitten av 1800-talet så växte ölets popularitet snabbt. Idag står underjäst öl för mer än 90% av den globala ölkonsumtionen.

Det finns all anledning att prova sex olika lageröl alltså!