Ölprovning - Ölskola med extrastarka öl

Mången svensk är noga med att uppge att han eller hon vill ha en Stor Stark på krogen. För stort ska det vara! Och starkt!

Men underligt nog avtar intresset för det starka när volymprocenten kryper upp mot 7 eller 8 eller ännu högre. Då blir det plötsligt för mycket tycker många.

På den här provningen tar vi avstamp på alkoholhalter kring 6 volymprocent för att förflytta oss uppåt. Syftet är att bevisa att det finns åtskilligt med godsaker även i den riktigt alkoholstarka divisionen.