Ölprovning - Bayersk öl

Denna dag firar den bayerska renhetslagen 505 år. Lagen är mer ett påbud eller en önskan än en regelrätt lagstiftning.

Från den 23:e april 1516 bör öl, skriver man i texten, inte innehålla annar än vatten, malt och humle.

När Bayern blev en del av det Tyska Riket på 1800-talet så lyckades bayrarna baxa hela denna "lag" med sig och därmed gällde den i hela Tyskland. Das Reiheitsgebot är idag lite utmanövrerad av andra metoder och råvaror samt nya tillvägagångssätt att brygga öl.

Men en sak är säker, öl blir definitivt inte sämre med denna gamla bayerska idé om hur man bäst sätter ihop en bra öl.