Ölprovning - Tjuvstart på Oktoberfest

Lördag den 22 september öppnas första faten på originalfesten i München. I vår begränsade provningslokal i Stockholm blir det betydligt beskedligare...

Vi kommer inte endast att ha det som kallas Oktoberfestöl i glasen på den här provningen. Syftet är att presentera tysk öl av olika karaktärer. Det blir lite mer varierat på det sättet. Men den bayerska festen kommer att lysa igenom. Självklart mycket information om tysk öl i allmänhet men ändå med koncentration på den gigantiska ölfesten i München. Och några riktiga Oktoberfestbier ska vi väl få i oss också.

Stimmung und Gemüt.