Whiskyprovning - Whisky från olika öar

Mycket whisky som säljs i världen härstammar från små eller större öar. Framför allt gäller detta skotsk whisky men det finns fler exempel.

På den här provningen tittar vi närmare på fem olika ö-whisky.

Räkna med att det finns relativt mycket torvig rök i glasen men att det också finns undantag från det. Och räkna inte med att allt i glasen är skotskt...